Børnenes U-landskalender
Børnenes U-landskalender er et samarbejde mellem Danmarks Radio, Danida og danske børn med det formål at skaffe penge til projekter for børn i u-landene.
Ved at købe Børnenes U-landskalender har danske børn og deres forældre i mere end 40 år støttet børn, hvis opvækst og fremtid er truet af fattigdom. pengene er blandt andet gået til skolegang, lægehjælp og til at hjælpe forældreløse børn.

Børn i grønne oaser
Overskuddet fra salget af Børnenes U-landskalender 2006 skal gå til at skabe skolegang og bedre miljø for etiopiske børn i Entoto uden for Addis Ababa.
Det er AC Børnehjælp - en privat hjælpeorganisation, der siden 1991 har arbejdet med at hjælpe børn i Etiopien, der står for projektet. De vil sammen med deres lokale samarbejdspartner, IFSO, skabe 10 “oaser" i Entoto-området, hvor børn kan modtage grundskoleundervisning og deltage i miljøbevarende aktiviteter.

Indsats for miljøet
Projektet vil også involvere forældrene. En stor del af børnene fra Entoto går i dag ikke i skole, fordi deres forældre har brug for deres arbejdskraft. De fleste forældre arbejder som brændesamlere – en aktivitet, der ødelægger miljøet i bjergområdet. For at få børnene i skole og redde miljøet er det derfor planen, at projektet skal arbejde på at skabe alternative indkomstmuligheder for forældrene. I et område rundt om oase- skolerne skal forældre oplæres i dyrkning af grøntsager og undervises i aktiviteter som hønsehold, biavl, forarbejdning af mælk og andre alternative indkomstmuligheder.
Oaserne skal derudover også give plads til små planteskoler, hvor et antal unge “træforvaltere" skal dyrke træer til udplantning i området, og undervise lokalsamfundet i miljøbevaring.
For at projektet skal have så stor virkning som muligt, er det tanken, at de lokale samfund i høj grad skal deltage i alle vigtige beslutningsprocesser undervejs.

Til danske børn
I forbindelse med projektet producerer DR-TV tre film for børn om etiopiske børns liv. Filmene vil blive vist på DR-1 i løbet af efteråret 2005.
Danida har udgivet et bogmateriale for børn “Geden med det røde øje" for de 6-10 årige. Bogen kan bestilles her på hjemmesiden.